Werkzaamheden

Wij verhuren rupskranen inclusief machinist voor diverse werkzaamheden zoals:


* Beplanting en boomstronken verwijderen, groenafval afvoeren, zand en grond aan/afvoeren

* Gespecialiseerd in het rooien van bomen

* Aanleg van drainage, riolering, vijvers, bestrating, beplanting en gazon etc.

* Bouwlocatie’s en sleuven uitgraven en aanvullen